کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

 • ۰
 • ۰

تعدادی مقاله و کتاب در چندین حوزه موضوعی از زیر گرایش های فیزیک (پلاسما،حالت جامد،فیزیک شیمی، فضا ، سفر به گذشته و آینده )در شرف تالیف، تدوین و تنظیم

 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰

 

Annuncio dei risultati preliminari del 1401 PhD (Farzad Tat Shahdoost)

دریافت

 

sanjeshorgpagefarzadtatshahdoost0012

 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰

https://www.instagram.com/p/CcN8_DfoaFi/

به نام قادر متعال اول آموزگار عالم

خداوند را سپاس می گویم که توفیق را رفیق راهم ساخت که ذره ای از دانش حقوقی خود را که سالیان دراز تحت مشاوره قضات و وکلای گوناگون به دست آوردم را به جامعه علمی علی الخصوص خانواده محترم حقوقی تقدیم نمایم.امیدوارم بتوانم در آینده ای بسیار نزدیک دانش خود را در قالب مقالات و کتب متعدد در حوزه حقوق به منصه ظهور بگذارم.

farzadtatshahdost

 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست