کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

کتاب های داخلی و خارجی(تالیفی،ترجمه) فرزاد تات شه دوست

۸۹ مطلب در فروردين ۱۴۰۱ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰

تاییدیه پیشنهاده رساله دکتری

دریافت

تاییدیه پروپوزال2

 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰

Deep Learning of GPS Geodetic Velocity

 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰

Journal of Asian Earth Sciences: X

Available online 16 April 2022, 100095

In Press, Journal Pre-proofWhat are Journal Pre-proof articles?

 

Deep Learning of GPS Geodetic Velocity

Author links open overlay panelOmidMemarian SorkhabiaSeyedMehdi Seyed AlizadehbFarzadtat shahdostcHakimehMorabbi Heravid

a

Department of Geomatics Engineering, Faculty of Civil Engineering and Transportation, University of Isfahan, 81746-73441 Isfahan, Iran

b

Petroleum Engineering Department, Australian College of Kuwait, West Mishref, Kuwait

c

Faculty of Engineering, University of Garmsar, Garmsar, 35817-55796, Iran

d

Department of Statistics, University of Bojnord, Iran

Received 20 September 2021, Revised 10 April 2022, Accepted 12 April 2022, Available online 16 April 2022.

 

 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰
 • فرزاد تات شه دوست
 • ۰
 • ۰

تعدادی مقاله و کتاب در چندین حوزه موضوعی از زیر گرایش های فیزیک (پلاسما،حالت جامد،فیزیک شیمی، فضا ، سفر به گذشته و آینده )در شرف تالیف، تدوین و تنظیم

 • فرزاد تات شه دوست